Fizykochemia receptorów

Pracownia z chemii supramolekularnej. Fizykochemia receptorów molekularnych

Do kolokwium końcowego obowiązują zagadnienia teoretyczne wyszczególnione przy każdym ćwiczeniu, których objaśnienia znajdują się w literaturze do części teoretycznej oraz w literaturze uzupełniającej.