Przydatne linki

BIOVIA Draw - darmowy program do rysowania wzorów strukturalnych

ChemSketch - darmowy program do rysowania wzorów strukturalnych

Isotope Distribution Calculator - aplikacja służąca do obliczania rozkładu izotopowego związków chemicznych

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wydział Chemii UAM