Realizowane granty

 1. Fizykochemiczne i biologiczne przyczyny ekologicznej dominacji zielenic nitkowatych w wodach śródlądowych.
  • Kierownik grantu: prof. UAM dr hab. Bogusława Łęska
  • Numer grantu: NCN 2014/13/B/NZ8/04690
  • Lata realizacji: 2015 - 2018
  • Jednostka realizująca: Wydział Chemii UAM
 2. Fotoaktywne struktury hybrydowe do zastosowań fotowoltaicznych.
  • Kierownik grantu: dr hab. Małgorzata Makowska-Janusik, prof. AJD (kierownik części realizowanej na Wydziale Chemii UAM: dr hab. Maciej Zalas)
  • Numer grantu: 2017/25/B/ST8/018644
  • Lata realizacji: 2018 - 2020
  • Jednostka realizująca: Wydział Matematyczno Rzyrodniczy AJD, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG, Wydział Chemii UAM
 3. Nowa technika analityczna wykorzystująca spektrometrię mas z jonizacją w warunkach otoczenia oraz polimery wdrukowane molekularnie do ilościowego oznaczania organicznych związków chemicznych.
  • Kierownik grantu: prof. dr hab. Grzegorz Schroeder
  • Numer grantu: 2016/21/B/ST4/02082
  • Lata realizacji: 2017 - 2020
  • Jednostka realizująca: Wydział Chemii UAM
 4. Nowy rodzaj surfaktantów: jonowo związane materiały hybrydowe, samoorganizujące się na granicy faz ciecz-ciecz.
  • Kierownik grantu: mgr Łukasz Tabisz
  • Numer grantu: NCN 2015/17/N/ST5/01943
  • Lata realizacji: 2016 - 2018
  • Jednostka realizująca: Wydział Chemii UAM
 5. Synteza nowych dwucentrowych kompleksów polipirydylowych rutenu oraz ich charakterystyka jako sensybilizatorów w ogniwach słonecznych uczulanych barwnikiem (DSSC).
  • Kierownik grantu: dr hab. Maciej Zalas
  • Numer grantu: 2017/01/X/ST5/00112
  • Lata realizacji: 2017 - 2018
  • Jednostka realizująca: Wydział Chemii UAM
 6. Zastosowanie polimerów wdrukowanych molekularnie do kontrolowanego uwalniania bioaktywnych składników.
  • Kierownik grantu: dr Michał Cegłowski
  • Numer grantu: IP2015 010174
  • Lata realizacji: 2016 - 2019
  • Jednostka realizująca: Wydział Chemii UAM