Tematyka badawcza

Pracownicy Zakładu Chemii Supramolekularnej prowadzą badania z zakresu:
 1. Chemii supramolekularnej:
  • syntezy ligandów supramolekularnych i kompleksów gość-gospodarz;
  • badanie oddziaływań w supercząsteczkach i określenie ich właściwości kompleksujących w stosunków do jonów jak i obojętnych małych cząsteczek;
  • syntezy i zastosowania nieorganiczno-organicznych hybrydowych materiałów z selektywnymi receptorami molekularnymi na bazie krzemionki, nanomateriałów węglowych, polimerów krzemoorganicznych, magnetycznych cząsteczek;
  • funkcjonalizacji powierzchni sensorów receptorami molekularnymi dla potrzeb nanobiotechnologii;
  • syntezy i zastosowania katalizatorów przeniesienia fazowego;
  • zastosowania ligandów podandowych krzemoorganicznych jako elektrolitów w bateriach litowych.
 2. Fizykochemii organicznej:
  • zastosowania spektroskopii spektrometrii mas w badaniach kompleksów supramolekularnych;
  • zastosowania multijądrowego NMR do badań budowy oraz oddziaływań w ligandach i kompleksach supramolekularnych;
  • zastosowania spektrometrii mas w analizie i badaniach metabolizmu bioaktywnych cząsteczek organicznych.
 3. Chemii środowiska:
  • oddziaływania metali ciężkich z biologicznie czynnymi ligandami organicznymi w glebie;
  • rekultywacja gleb skażonych metalami ciężkimi.
 4. Chemii kosmetycznej:
  • zastosowania alg do produkcji preparatów kosmetycznych;
  • analizy bioaktywnych substancji w kosmetykach z zastosowaniem spektrometrii mas.
 5. Chemii materiałowej:
  • otrzymywanie nowych samoorganizujących się nieorganicznych materiałów mezoporowatych do zastosowań fotoelektrycznych i fotokatalitycznych;
  • syntezy nowych polipirydylowych kompleksów metali szlachetnych do zastosowania w ogniwach słonecznych sensybilizowanych barwnikiem.